Autodesk sertifikacija

Postoje dve osnovne vrste Autodesk sertifikata koje polaznici mogu dobiti. To su Autodesk sertifikati i Certiport sertifikati.

Autodesk sertifikat koji polaznik dobija posle kursa je sertifikat koji je potpisao CEO Autodeska Carl Bass. Sertifikat je u .pdf formatu, iako svi sertifikati izgledaju isto, svaki od njih ima jedinstven identifikacioni broj pod kojim je zaveden u Autodeskovoj bazi polaznika kurseva.

Sertifikat se dobija za svaki kurs koji se završi, bez obzira na dužinu trajanja kursa, ili nivo kursa.

Ukoliko Vam treba sertifikat o nivou znanja koje posedujete, postoji potpuno drugačija sertifikacija, koja ne zahteva pohađanje kurseva. To je sertifikacija za zvanje Autodesk Certified Professional.

Sertifikat je u .pdf formatu, i ima svoj jedinstven broj.

Da bi ste dobili ovo zvanje potrebno je položiti Autodesk Certified professional ispit.

Autodeskova zvanična preporuka je da na ovaj ispit ne bi trebalo izlaziti bez minimalno 400 radnih sati u aplikaciji.

Dve izuzetne prednosti ove sertifikacije su da je baza profesionalaca otvorena za javnost, i da profesionalac može koristiti Autodesk Certified Professional logo na svojoj vizit karti.

Više o autodesk sertifikaciji možete saznati na

link

Bazu postojećih sertifikovanih profesionalaca možete pogledati na

link

Postoje takođe i slični sertifikati za koje se polaže kod kompanija koje su takođe partneri Autodeska, kao recimo Certiport sertifikacija.

Više o ovim sertifikatima možete pročitati na

link

Ivan-ACP

Comments are closed.