Adobe Fireworks kurs (osnovni nivo)

Adobe Fireworks je jedan od vodećih programa za web dizajn na tržištu. Zamišljen je kao zaokružena kombinacija vektorskih i bitmap alata i najbolji primer da je moguće objediniti vektore i bitmape u jednom programu. Web dizajneri koji rade u Fireworks-u retko imaju potrebu da koriste neki drugi dizajnerski program jer Fireworks zaista može sve. Zbog svega ovoga, Fireworks kurs je odličan izbor za sve koji ulaze u svet web dizajna.

I pored toga što je vrlo popularan, firma Adobe je, pre godinu dana, objavila da prestaju sa njegovim daljim razvojem i da je CS6 poslednja verzija koja je izašla na tržište. Kao njegovog naslednika nude novi program koji se zove Adobe Muse. Lično mislim da je Muse dobar program za web dizajn ali uvek ostaje da se vidi da li će ga tržište uopšte prihvatiti i, ako ga i prihvati, u kojoj meri će to biti. Do danas je bilo više Adobe programa koje tržište, jednostavno, nije prihvatilo i koji su na kraju ugašeni. Dok se ne vidi šta će se dešavati sa Muse-om, Fireworks ostaje najbolji program za web dizajn firme Adobe.

Šta ćete naučiti na ovom kursu Fireworks-a?

Pošto je Fireworks program primarno namenjen dizajnu sajtova, na ovom kursu naglasak je na web dizajnu. Posle kursa znaćete kako da:

 • napravite jednostavnije web stranice koje sadrže tekst, slike, linkove, efekte
 • napravite navigaciju sa padajućim menijem
 • ubacite Google mape, Facebook Like dugme, Youtube video
 • ubacite foto galeriju i Flash animacije

Kome je namenjen kurs?

Početnicima u web dizajnu, front end developerima, grafičkim dizajnerima koji bi da prošire svoje znanje na web dizajn.

Da li je neohodno neko predznanje?

Neophodno predznanje je opšte poznavanje rada na računaru, tj. da znate da napravite folder, premeštate fajlove iz foldera u folder i sl.

Postoji li mogućnost da slušam Fireworks kurs online (preko interneta)?

Naravno. Ako niste iz Beograda, Srbije ili Vam, jednostavno, više odgovara da učite od kuće, možete da pohađate kurs online (preko interneta). Više informacija o online (internet) kursevima možete naći na stranici posvećenoj internet (online) kursevima.

Koliko traje i koliko košta?

Informacije o trajanju i ceni kursa možete naći na stranici cenovnik.

Plan i program za Fireworks kurs – osnovni nivo

Uvod u web dizajn

 • Šta su World Wide Web, web prezentacije i web dizajn?
 • Frontend tehnologije: HTML, CSS, JavaScript, Flash
 • Hosting i zakup domena

Uvod u Adobe Fireworks

 • Vektori i bitmape
 • Adobe Fireworks – program specijalizovan za web dizajn
 • Saradnja sa ostalim programima za dizajn
 • Radno okruženje

Alati za vektorsko crtanje

 • Crtanje osnovnih oblika i AutoShape-ova

Osnovne manipulacije objektima

 • Princip slojeva i Layers paleta
 • Skaliranje, rotiranje i pozicioniranje objekata
 • Poravnavanje, raspoređivanje, grupisanje objekata
 • Pomoćne linije
 • Pravljenje složenih objekata kombinacijom prostih

Popuna (Fill) i konturna linija (Stroke)

 • Osnovni parametri popune
 • Osnovni parametri konturne linije

Složene popune

 • Teksture
 • Pattern-i
 • Gradijenti

Rad sa tekstom

 • Alati za rad sa tekstom
 • Osnove web tipografije

Rad sa bitmapama

 • ubacivanje slika na stranicu
 • maske
 • efekat refleksije
 • priprema bitmapa za web i Optimize panel

Najčešći dizajnerski efekti

 • Filteri
 • Photoshop Live Effects
 • Stilovi

Izrada prototipa sajta

 • Rad sa više strana
 • Povezivanje stranica
 • Hotspots i Slices
 • Simboli
 • States panel i rolloveri
 • Pravljenje padajućih menija
 • Export „CSS & Images“ i „HTML & Images“

Optimizacija sadržaja za web

 • Izrada PDF-a sajta
 • Izrada konačne verzije sajta
Adobe Fireworks kurs udžbenik

Adobe Fireworks CS6 Učionica u knjizi, udžbenik

Comments are closed.