Adobe Illustrator kurs (napredni nivo)

Adobe Illustrator odavno više nije program u kome rade samo grafički dizajneri. Poslednjih godina se razvio u program u kome može sasvim pristojno da se radi web dizajn, slika četkicama, radi sa 3D objektima (dizajn ambalaže), itd. Ovaj kurs je namenjen svima koji hoće da odu korak dalje i upoznaju napredne tehnike i druge načine primene Illustrator-a.

Šta ćete naučiti na ovom kursu Illustratoru-a?

Na naprednom kursu naglasak je na alatima za crtanje i slikanje, ali ćete naučiti i razne druge tehnike. Naučićete kako se radi sa:

 • četkicama i druge tehnike koje se koriste za slikanje uz pomoć Illustrator-a
 • upotreba gradijenata i blend modova u slikanju i bojenju
 • automatizacija zadataka uz pomoć akcija i simbola
 • 3D objektima i crta u perspektivi
 • kako se dizajnira za web. Bilo dizajn neke reklame (banner-a), stranice ili celog sajta

Kome je namenjen ovaj Illustrator kurs?

Svima koji hoće da nauče napredne tehnike, ali prvenstveno: slikarima i illustratorima, dizajnerima ambalaže, arhitektama i dizajnerima enterijera, web dizajnerima.

Da li je neohodno neko predznanje?

Neophodno predznanje je osnovno pozavanje Illustrator-a i tehnika iz Adobe Illustrator kurs (osnovni nivo).

Postoji li mogućnost da slušam ovaj Illustrator kurs online (preko interneta)?

Naravno. Ako niste iz Beograda, Srbije ili Vam, jednostavno, više odgovara da učite od kuće, možete da pohađate kurs online (preko interneta). Više informacija o online (internet) kursevima možete naći na stranici posvećenoj internet (online) kursevima.

Koliko traje i koliko košta?

Informacije o trajanju i ceni kursa možete naći na stranici cenovnik.

Plan i program za Illustrator kurs – napredni nivo

Četkice

 • Blob brush
 • Paintbrush
 • Vrste četkica i pravljenje četkica
 • Četkice koje dolaze sa Illustratorom
 • Četkice sa web-a

Simboli

 • Alati za rad sa simbolima
 • Vrste simbola
 • Simboli koji se dobijaju uz Illy
 • Pravljenje svojih simbola
 • Simboli u web dizajnu
 • Simboli u grafičkom dizajnu

3D u Illustratoru

 • Alati za rad sa perspektivom
 • 3D efekti

Blend modovi i providnost

 • Blend modovi
 • Detaljno o transparenciji u Illustratoru
 • Opacity maske

Object meni

 • Expand i Expand Appearance
 • Path podmeni
 • Blend podmeni
 • Envelope distort
 • Perspective
 • Live Paint
 • Live Trace
 • Text Wrap
 • Compound Path
 • Artboards – rad sa više stranica
 • Graph – rad sa grafikonima

Automatizacija zadataka akcijama

Illustrator za web dizajn

 • Osnovna pravila web dizajna
 • Slice alati
 • Save for web and Devices
 • SVG i .swf
Adobe Illustrator kurs, Classroom in a Book

Adobe Illustrator CC Učionica u knjizi, udžbenik

Comments are closed.