Adobe InDesign kurs (osnovni nivo)

Adobe InDesign je najpopularniji program za slog (prelom) na tržištu. Osnovna namena mu je izrada knjiga, dnevnih novina, časopisa, brošura, kataloga i drugih višestraničnih publikacija. Odlikuje ga jednostavnost u korišćenju i posebno dizajnirani alati koji povećavaju produktivnost dizajnera, tj. ubrzavaju izradu publikacija. Iako većina dizajnera u njemu najmanje radi, praktično, nećete moći da nađete posao kao grafički dizajner a da ne znate makar osnove InDesign-a.

Šta ćete naučiti na ovom kursu InDesign-a?

Na osnovnom kursu naglasak je na slogu (prelomu) i dizajnu, pošto je to primarna namena programa InDesign. Sem toga, naučićete kako da dizajnirate i pripremite za štampu:

 • logo
 • vizit kartu
 • poster
 • bilbord
 • brošuru
 • knjigu
 • katalog
 • časopis
 • kako da ubrzate rad tako da čak i publikacije sa dosta stranica možete da uradite brzo

Kome je namenjen ovaj InDesign kurs?

Grafičkim dizajnerima i ljudima iz izdavačkih kuća.

Da li je neohodno neko predznanje?

Neophodno predznanje je opšte poznavanje rada na računaru, tj. da znate da napravite folder, premeštate fajlove iz foldera u folder i sl.

Već imam neko predznanje. Da li da odmah upišem napredni InDesign kurs?

Najbolje da pažljivo pročitate plan i program kursa, pa da procenite sami. Ako vladate sa više od 70% gradiva osnovnog kursa, onda nema potrebe da se zadržavate na osnovnom. To malo što Vam fali da upotpunite znanje, možemo da pređemo u okviru naprednog kursa i onda da ga nadogradimo dalje. Ako ima više oblasti koje Vam nisu poznate ili se osećate nesigurno, bilo bi bolje da prvo završite osnovni kurs. Na naprednom kursu se već podrazumeva da vladate osnovama i bojim se da nećete moći da ispratite teme koje se tamo obrađuju. To predznanje koje imate samo će Vam pomoći da brže završimo osnovni kurs, jer se nećemo zadržavati na stvarima koje znate. To znači da će osnovni kurs trajati kraće i da ćete ga platiti manje a ne punu cenu.

Postoji li mogućnost da slušam InDesign kurs online (preko interneta)?

Naravno. Ako niste iz Beograda, Srbije ili Vam, jednostavno, više odgovara da učite od kuće, možete da pohađate kurs online (preko interneta). Više informacija o online (internet) kursevima možete naći na stranici posvećenoj internet (online) kursevima.

Koliko traje i koliko košta?

Informacije o trajanju i ceni kursa možete naći na stranici cenovnik.

Plan i program za InDesign kurs – osnovni nivo

Uvod

 • Uopšte o InDesign-u, njegove namena i mogućnosti
 • Rad sa fajlovima i formati fajlova

Radno okruženje

 • Meniji, paneli i statusna linija
 • Kretanje po dokumentu
 • Otvaranje novog i postojećeg dokumenta
 • Čuvanje dokumeta
 • Tools panel
 • Control panel
 • Poznate komande u menijima
 • Zumiranje
 • Lenjiri

Osnove crtanja

 • Alati za crtanje osnovnih geometrijskih oblika
 • Alati za selekciju
 • Kontura i popuna objekata

Manipulacija objektima

 • Povećavanje, smanjivanje i rotiranje objekata
 • Poravnavanje objekata
 • Slojevi i menjanje redosleda objekata
 • Pathfinder panel
 • Grupisanje objekata
 • Transform panel

Osnove teorije boja

 • Pojam razlaganja boja
 • Kolorni modeli: CMYK, RGB, Grayscale
 • Color panel
 • Swatches panel
 • Posebne (spot) boje
 • Pantone paleta boja
 • Stroke panel
 • Gradijenti

Rad sa tekstom

 • Pojam okvira (frame-a) za tekst
 • Alati za crtanje okvira za tekst
 • Type alat
 • Path Type alat (pisanje po krivoj liniji)
 • Uvoženje teksta  iz drugih programa
 • Character panel
 • Paragraph panel
 • Glyphs panel
 • InDesign-ov modul za slog
 • Hifenacija
 • Optička margina, ligature i ostali elementi napredne tipografije
 • Stilovi i pojam stila
 • Stilovi za slova i Character Styles panel
 • Stilovi pasusa i Paragraph Styles panel
 • Uređivanje teksta uz pomoć stilova
 • Problemi pri uvozu teksta

Rad sa slikama

 • Formati slika – vektori i bitmape
 • Okviri za slike
 • Uvoz slika i skaliranje
 • Uvoz Illustrator i Photoshop fajlova
 • Slaganje slika i teksta
 • Efekti nad slikama i tekstom

Rad sa stranicama

 • Dodavanje, brisanje i premeštanje stranica
 • Master strane
 • Numeracija strana
 • Zaglavlja i podnožja

Osnovni efekti

Štampanje

 • Preflight i Package
 • Kontrola separacija boja
 • Print preset-i
 • Pravljenje PDF-a
Adobe InDesign Učionica u knjizi za osnovni i napredni kurs kod Branka Jovanovića, Adobe Certified Expert-a i Adobe Certified Instructor-a

Adobe InDesign CC Učionica u knjizi udžbenik

Comments are closed.