Grafički dizajn kurs (osnovni nivo)

Grafički dizajn kurs (osnovni nivo) je kombinovani kurs koji je nastao spajanjem 3 osnovna kursa za: Photoshop, Illustrator i InDesign. Plan i program je, u principu, isti samo je dopunjen jednom novom temom – integracija programa Photoshop, Illustrator, InDesign. Druga razlika je što je traje 50 školskih časova a ne 60 koliko traju ova tri osnovna kursa kada bi se nadovezali jedan na drugi. Zašto je kraći 10 časova? Zato što ima vise istih tema koje se pojavljuju u sva tri kursa. U zbirnom kursu (grafički dizajn) se te teme ne obrađuju 3 puta, već samo jednom tako da kurs treba da traje kraće. To je dobro i za polaznike jer zbirni kurs plaćaju manje nego 3 pojedinačna.

Kome je namenjen kurs za grafički dizajn?

 • grafičkim dizajnerima koji žele da nauče i kako se radi u Adobe programima i da popune rupe u znanju
 • Svima koji žele da se bave grafičkim dizajnom ili blisko sarađuju sa grafičkim dizajnerima.
 • Ilustratorima, štamparima, menadžerima u marketingu, itd.
 • Čak i ako ne planirate da se ozbiljno upuštate u vode grafičkog dizajna, ali imate potrebe da sa vremena na vreme uradite neku brošuru, letak, vizitkartu za sebe, svoju firmu ili nekog bliskog, kurs će Vam biti od velike koristi. Ne morate za svaku sitnicu angažovati dizajnera i plaćati izradu ovih materijala.

Da li je neohodno neko predznanje?

Neophodno predznanje je opšte poznavanje rada na računaru, tj. da znate da napravite folder, premeštate fajlove iz foldera u folder i sl.

Već imam neko predznanje. Da li da odmah upišem napredni kurs grafički dizajn?

Najbolje da pažljivo pročitate plan i program kursa, pa da procenite sami. Ako vladate sa više od 70% gradiva osnovnog kursa, onda nema potrebe da se zadržavate na osnovnom. To malo što Vam fali da upotpunite znanje, možemo da pređemo u okviru naprednog kursa i onda da ga nadogradimo dalje. Ako ima više oblasti koje Vam nisu poznate ili se osećate nesigurno, bilo bi bolje da prvo završite osnovni kurs. Na naprednom kursu se već podrazumeva da vladate osnovama i bojim se da nećete moći da ispratite teme koje se tamo obrađuju. To predznanje koje imate samo će Vam pomoći da brže završimo osnovni kurs, jer se nećemo zadržavati na stvarima koje znate. To znači da će osnovni kurs trajati kraće i da ćete ga platiti manje a ne punu cenu.

Postoji li mogućnost da slušam grafički dizajn kurs online (preko interneta)?

Naravno. Ako niste iz Beograda, Srbije ili Vam, jednostavno, više odgovara da učite od kuće, možete da pohađate kurs online (preko interneta). Više informacija o online (internet) kursevima možete naći na stranici posvećenoj internet (online) kursevima.

Koliko traje i koliko košta?

Informacije o trajanju i ceni kursa možete naći na stranici cenovnik.

Plan i program za Grafički dizajn kurs – osnovni nivo

I celina – Photoshop za grafičke dizajnere

Uvod u Photoshop

 • Radno okruženje (palete)
 • Otvaranje i kreiranje novih fajlova
 • Tipovi fajlova
 • Navigacija kroz dokument
 • Uvoz AI, EPS i PDF fajlova

Rad sa bojom

 • Foreground i Background boja
 • Swatches panel
 • Biranje boje iz Color panela
 • Biranje boja i Color Picker prozor
 • CMYK, RGB, HSB i LAB

Kolorne i tonske korekcije fotografija

 • Image – Adjustments
 • Ostale komande Image menija

Selekcije (parcijalna obrada fotografija)

 • Osnovne selekcije uz pomoć Marquee alata
 • Lasso alati
 • Magic Wand
 • Quick Selection
 • Ostali načini selektovanja
 • Feather
 • Crop alat
 • Measure alat

Četkice i osnovne tehnike slikanja

 • Četkice i rad sa četkicama
 • Modovi bojenja
 • Gumice
 • History četkica

Retuširanje fotografija

 • Clone Stamp
 • Healing Brush i Patch alati
 • Content Aware tehnologija
 • Dodge, Burn i Sponge alati
 • Smudge, Blur i Sharpen
 • Liquify filter

Slojevi

 • Move alat
 • Osnovne manipulacije nad objektima
 • Slojevi i Layers panel
 • Povezivanje i grupisanje slojeva
 • Spajanje slojeva (MERGE i FLATTEN)

Tekst

 • Character i Paragraph paneli

Česti efekti u grafičkom dizajnu

 • Layer Styles (senke, sjajevi, itd.)
 • Styles panel

Filteri

 • Filter galerija
 • Drugi filteri koji se često koriste

Priprema za štampu sa specifičnostima Photoshop-a

 • Štampanje i priprema za štampu

II celina – Illustrator za grafičke dizajnere

Uvod u Adobe Illustrator

 • Ukratko o Illustratoru
 • Vektorski objekti i bitmape
 • Radno okruženje
 • Osnovna podešavanja

Crtanje

 • Crtanje osnovnih oblika
 • Selektovanje objekata, pomeranje, rotiranje i promena veličine
 • Crtanje slobodnom rukom
 • Pen alatka
 • Osnovne manipulacije objektima

Slojevi

 • Osnovno o slojevima
 • Organizovanje objekata uz pomoć slojeva
 • Maske

Rad sa više objekata

 • Grupisanje objekata
 • Unija, oduzimanje, presek…
 • Pomoćne linije i mreža pomoćnih linija
 • Poravnanje objekata uz pomoć Align panela

Kontura objekta (Stroke)

 • Osnovne operacije nad konturama
 • Četkice
 • Konvertovanje u krivu
 • Boja konture

Osnove teorije boja

 • Kolorni modeli: RGB, CMYK i Grayscale
 • Ostali kolorni modeli
 • Pantone, RAL, NCS i drugi sistemi za precizno zadavanje boja
 • Kalibracija monitora
 • Color Settings

Ispuna objekta (Fill)

 • Bojenje unutrašnjosti objekta – ispune
 • Gradijenti, stilovi i teksture
 • Mesh Fill alat
 • Pipeta, kantica i alat za merenje

Tekst

 • Osnove tipografije i pisma
 • True Type, Type 1 i Open Type fontovi
 • Osnove rada sa tekstom
 • Običan tekst
 • Tekst u konturi i na putanji
 • Character, Paragraph, Glyph i Open Type paneli

Osnove rada sa bitmapama

 • Razlike između vektora i bitmapa
 • Problemi u radu sa bitmapama
 • Ubacivanje slika u Illustrator
 • Linkovanje
 • Illustrator i Photoshop
 • Efekti na bitmapama

Dopunski alati

 • Symbol Sprayer i Column Graph alati

Česti efekti u grafičkom dizajnu

 • Blend alat
 • Effects meni (Ilustratorovi i Photoshopovi efekti)

Štampanje i priprema za štampu

 • Osnovni pojmovi o procesu i tehnologijama štampe
 • Priprema za štampu: obrez, paseri, cajtne, klin boja
 • Priprema su formatima: AI, EPS, TIFF i PDF

III celina – InDesign za grafičke dizajnere

Uvod u Adobe InDesign

 • Uopšte o InDesign-u, njegove namena i mogućnosti
 • Rad sa fajlovima i formati fajlova

Radno okruženje

 • Meniji, paneli i statusna linija
 • Kretanje po dokumentu
 • Otvaranje novog i postojećeg dokumenta
 • Čuvanje dokumeta
 • Tools panel
 • Control panel
 • Poznate komande u menijima
 • Zumiranje
 • Lenjiri

Osnove crtanja

 • Alati za crtanje osnovnih geometrijskih oblika
 • Alati za selekciju
 • Kontura i popuna objekata

Manipulacija objektima

 • Povećavanje, smanjivanje i rotiranje objekata
 • Poravnavanje objekata
 • Slojevi i menjanje redosleda objekata
 • Pathfinder panel
 • Grupisanje objekata
 • Transform panel

Osnove teorije boja

 • Pojam razlaganja boja
 • Kolorni modeli: CMYK, RGB, Grayscale
 • Color panel
 • Swatches panel
 • Posebne (spot) boje
 • Pantone paleta boja
 • Stroke panel
 • Gradijenti

Rad sa tekstom

 • Pojam okvira (frame-a) za tekst
 • Alati za crtanje okvira za tekst
 • Type alat
 • Path Type alat (pisanje po krivoj liniji)
 • Uvoženje teksta  iz drugih programa
 • Character panel
 • Paragraph panel
 • Glyphs panel
 • InDesign-ov modul za slog
 • Hifenacija
 • Optička margina, ligature i ostali elementi napredne tipografije
 • Stilovi i pojam stila
 • Stilovi za slova i Character Styles panel
 • Stilovi pasusa i Paragraph Styles panel
 • Uređivanje teksta uz pomoć stilova
 • Problemi pri uvozu teksta

Rad sa slikama

 • Formati slika – vektori i bitmape
 • Okviri za slike
 • Uvoz slika i skaliranje
 • Uvoz Illustrator i Photoshop fajlova
 • Slaganje slika i teksta
 • Efekti nad slikama i tekstom

Rad sa stranicama

 • Dodavanje, brisanje i premeštanje stranica
 • Master strane
 • Numeracija strana
 • Zaglavlja i podnožja

Osnovni efekti

Štampanje

 • Preflight i Package
 • Kontrola separacija boja
 • Print preset-i
 • Pravljenje PDF-a

Adobe Photoshop, program za obradu fotografija, dizajn, slikanje, 3D, obradu videaAdobe Illustrator, program za grafički i web dizajn, vektorsko crtanje, slikanje,.Adobe InDesign, program za slog, prelom, grafički dizajn, pripremu knjiga, časopisa, kataloga, e-book-ova.

Comments are closed.