Novine u Creative Cloud-u u odnosu na Creative Suite 6

Adobe Creative Cloud je naslednik Adobe Creative Suit paketa. Prva verzija Creative Clouda je izašla 2012 godine, otprilike u isto vereme kada i CS6 paket. Cloud usluge su postojale i pre pojave Creative Clouda, ali samo za korisnike u pretplati, a od usluga je funkcionisalo je skladištenje podataka i kolaboracija u vrlo primitivnoj formi. Od 2012 godine do danas Creative Cloud se suštinski promenio. Promene su se dešavale u nekoliko pravaca. Promenilo se jezgro aplikacije, promenio se workflow, i promenili su se alati koji su korisniku na raspolaganju. Sada se može reći da su razlike suštinske, a kako vreme bude odmicalo biće sve veće.

Kome je namenjen ovaj kurs?

Ovaj kurs je namenjen iskusnim korisnicima Creative Suita koji bi želeli da osavremene svoje poznavanje Adobeovih aplikacija.

Pošto promena ima mnogo, i suštinske su, podrazumeva se dobro poznavanje Creative Suit aplikacija. Podrazumeva se da novine neće biti objašnjavane do najsitnijih detalja sem po izričitom zahtevu. Korisnik bi trebalo da ima najmanje 200 radnih sati u Adobe Creative Suit 6 paketu. Sadržaj kursa je kontekstan i razlikuje se od situacije do situacije jer obrađuje 2 velike grupe novina: prava grupa su novine koje važe za ceo Creative Cloud, a druga grupa novina je vezana za aplikaciju/aplikacije u kojima korisnik radi. Ispod je izložen plan prvog (opšteg) dela kursa, drugi deo kursa je izložen pojedinačno po aplikacijama na drugim stranicama.

Teme koje se obrađuju u toku ovog specijalizovanog kursa su

 1. Promene u jezgru aplikacije:
  • rad sa 64 bita,
  • ubrzanje rada preko grafičke karte.
 2. Kolaboracija preko Adobe Creative Cloud – a,
 3. Behance mreža,
 4. TypeKit biblioteka fontova,
 5. Mobilne aplikacije iz Creative Clouda, i integracija sa desktop aplikacijama,
 6. Rad u Creative Cloud – u bez pristupa internetu,
 7. Veza Document Cloud  – a i Creative Cloud -a,
  • funkcije Document Cloud – a koje su korisne za korisnike Creative Cloud – a,
  • aplikacije koje spadaju u Document Cloud ali bi bile korisne za korisnike Creative Cloud – a,
  • integracija sa Dropbox i Microsoft SharePoint.
 8. Planovi pretplate.

Comments are closed.