3ds max napredni kursevi

Napredni kursevi 3ds maxa su kursevi za korisnike koji već koriste 3ds max, ali osećaju da u njihovom znanju postoje praznine koje bi trebalo popuniti. S obzirom na specifičnu prirodu ovih kurseva, oni traju kratko, u principu između 6 i 12 časova, u zavisnosti od teme koja se obrađuje. To znači da traju 1 do 2 dana (obično vikend), i pokrivaju vrlo uske teme u potpunosti. Za pohađanje ovih kurseva, preduslov je da su teme koje su obrađenje na osnovnom kursu u potpunosti savladane i da se korisnik oseća potpuno komforno prilikom rada u 3ds maxu. Generalna preporuka je da kurs ne treba upisivati bez minimum 200 radnih sati provedenih u maxu. Kursevi su kratki jer se pretpostavlja da je polaznik već iskusan korisnik koji je potpuno samostalan u radu i kome je logika 3ds maxa vrlo bliska. Ukoliko korisnik nije potpuno samostalan i ne oseća se komforno u 3ds max – ovom okruženju preporuka je da u razgovoru sa predavačem dogovori obim i detaljnost kursa koji mu je potreban. U tom slučaju kurs može trajati i znatno duže od 12 časova.

Tematski kurs 1: Napredno modelovanje od krivih linija

Za ovaj kurs se podrazumeva poznavanje objekta Line u 3ds maxu i Spline objekata iz Shapes podpanela.

 • Spline Cage modeling (CrossSection modifikator)
 • Bevel, Bevel Profile, Lathe, Loft Compound, ShapeMerge Compound
 • Extended Splines i Sweep modifikator
 • Edit Spline modifikator i Editable Spline objekat
 • Spline/Patch modeling na primeru ljudskog lica

Tematski kurs 2: Napredno 3D modelovanje

Podrazumeva se poznavanje Bulovih objekata kao i Edit poly modifikatora.

 • Conform Compound
 • Editable Poly objekat i Edit poly modifikator
 • Deelaunay triangulation u 3ds maxu
 • Patch modeling na primeru nameštaja
 • Nurbs Modeling

Tematski kurs 3: Materijali

Podrazumeva se poznavanje materijala iz Autodesk Material Library, Blinn Shader- a i Arch&Design shadera.

 • Napredna podešavanja shadera
 • Rad u Slate Material editoru
 • Kompozitni materijali:
  1. Multi Sub Object shader, Material ID
  2. Composite shader
  3. Mix mapa
 • Translucent materijali
 • Viewport Canvas

Tematski kurs 4: Svetla

Podrazumeva se poznavanje pojmova Lumen, Lux, Kandela, Izoluksa.

 • Tačkasta
 • Linijska
 • Površinska
 • Photometrijska
 • Image Based Lighting, Finsl Gather i Global Illumination algoritmi, u Mental ray-u
 • Ambijentalno osvetljenje u Iray i Rapid Raytracer render enginu
 • Lighting analisys menu, Lightmeter i njihova upotreba kada se osvetljenje radi po projektu osvetljenja
 • Advanced raytracer algoritam u Scanline render enginu

Tematski kurs 5: Rendering

Ovde se podrazumeva poznavanje vektorskog prostora i vektorskog proizvoda, pojam normale iz nacrtne geometrije.

 • Render equation – James T. Kajiya
 • Raytrace algoritmi, njihov način rada i njihova ograničenja
 • Monte Carlo, Las Vegas i Atlantic City algoritmi
 • Bidirectional reflectiance distribution function
 • RRT, Iray, Quicksilver, Mental ray, sličnosti, razlike, ograničenja i napredna podešavanja

Tematski kurs 6: Priprema za štampu

Za ovaj kurs je potrebno predznanje o kolornim prostorima, i rezolucijama.

 • CMYK kolorni prostor u odnosu na RGB kolorni prostor
 • Alfa kanal i njegova primena,
 • Frame buffer i formati za snimanje rendera,
 • TIFF i TARGA u odnosu na ostale formate
 • Kolorne i tonske korekcije u Adobe Photoshopu.

Tematski kurs 7: Particle systems

Rad sa partiklima je specifičan u mnogo čemu dosta se razlikuje od uobičajene logike i načina rada u 3ds maxu. To pre svega proizilazi iz činjenice da se jednačine iz mehanika fluida uključuju u proračune. Neophodni preduslovi za ovaj kurs su poznavanje fizike/mehanike iz srednje škole i jak kompjuter. Predznanje iz mehanike i mehanike fluida je poželjno ali nije neophodno jer će osnovni pojmovi svakako biti obrađeni na kursu.

Na ovom kursu pravimo tečnosti koje teku, vatru, paru, dim, oblake, sneg i slično.

Upotreba fajlova iz Inventora.

Dali ste na nivou koji je potreban za pohađanje naprednog kursa utvrdiće predavač u razgovoru sa vama u informativnom razgovoru pre početka kursa, ukoliko postoje pojmovi koje je potrebno objasniti a koji spadaju u osnovni kurs svakako će oni biti prvo obrađeni.

Comments are closed.