Pravljenje Animate igre za web i mobilne uređaje

Animate igre su, definitivno, jedna od najprofitabilnijih i najzanimljivijih oblasti programiranja danas. Naučite kako da napravite igricu i da je publikujete na web sajt, App Store ili Google Play.

Šta ćete naučiti na ovom kursu?

Naučićete kako se prave igrice koje mogu biti publikovane online, na nekom web sajtu ili sačuvane u formi aplikacije za mobilne telefone tako da korisnici mogu da ih instaliraju na svoje mobilne uređaje i onda koriste. Naučićete kako da napravite jednostavnu igricu koja ima:

 • welcome screen
 • više života, više nivoa
 • high score listu

Kome je namenjen ovaj Animate kurs?

Svima koje zanima kako se prave kompjuterske igrice i aplikacije za mobilne telefone.

Da li je neohodno neko predznanje?

Da bi pratili ovaj kurs, neophodno je da ste savladali plan i program Animate kurs (osnovni nivo).

Postoji li mogućnost da slušam ovaj Animate kurs online (preko interneta)?

Naravno. Ako niste iz Beograda, Srbije ili Vam, jednostavno, više odgovara da učite od kuće, možete da pohađate kurs online (preko interneta). Više informacija o online (internet) kursevima možete naći na stranici posvećenoj internet (online) kursevima.

Da li dobijam neku knjigu/literaturu?

Naravno. Svaki polaznik dobija udžbenik koji izdaje sama firma Adobe i koji se zove Adobe Animate Classroom in a Book (Adobe Animate učionica u knjizi). Sem ove knjige, polaznici dobijaju i preporuke gde još mogu naći korisne informacije vezane za Animate kao i kako mogu da unaprede i prodube svoje znanje iz ovog programa.

Da li dobijam i instalaciju Animate-a?

Ne. Firma Adobe ne obezbeđuje polaznicima besplatan software. Njihova politika je da je kupovina njihovog software-a je potpuno odvojena stvar od kurseva. Neke druge firme dozvoljavaju da koristite njihov software besplatno ukoliko ga koristite za učenje, ali to nije slučaj kod firme Adobe. Sve što mi možemo da uradimo je da Vam na početku kursa damo informacije kako možete da instalirate probnu verziju programa koja traje 7 dana.

Da li na kraju kursa dobijam neki sertifikat?

S obzirom da smo Adobe autorizovani trening partner, naši polaznici dobijaju sertifikat koji su napravili ljudi iz firme Adobe. U pitanju je šablon u koji se ubacuju podaci o polazniku i koji je potpisala Kim Pereti, senior direktor tima za edukaciju u okviru firme Adobe.

Originalni Adobe sertifikat samo za polaznike klasičnih i internet kurseva kod Adobe trening partnera. Sertifikat se dobija za: Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Flash, Game dizajn, web i grafički dizajn...

Više o sertifikatu možete naći stranici Adobe sertifikat za polaznike.

Koliko traje i koliko košta?

Informacije o trajanju i ceni kursa možete naći na stranici cenovnik.

I deo – pravljenje sajta za igricu

Uvod

 • Šta je ActionScript?
 • Aciton Panel
 • Podešavanja pre nego što počnemo sa radom

Rad sa objektima

 • Menjanje osobina objekata
 • Menjanje dimenzija objekata
 • Metode objekata

Opšte znanje iz programiranja

 • Matematičke operacije
 • Promenljive
 • Funkcije
 • If i Switch komanda
 • Nizovi
 • Petlje

Događaji i obrada događaja

 • Događaji i Listener-i
 • Događaji vezani za miša
 • Događaji vezani za tastaturu
 • Događaji za više dugmća (navigacija)

Animacija

 • Kontrolisanje Timeline animacije
 • Animacija uz pomoć ENTER _FRAME-a
 • Animacija tajmerom
 • Interaktivne animacije
 • Beskonačne animacije
 • Tween klasa
 • Easing klase

Osnove objektno orjentisanog programiranja

 • Pravljenje prve klase
 • Ponovo upotrebljiv kod

Pravljenje sajta

 • Planiranje sajta
 • Sekcije sajta
 • Dodavanje navigacije sa padajućim menijem
 • Dodavanje zvuka i videa
 • Pravljenje tranzicija uz pomoć Tween klase
 • XML foto galerija
 • kontakt formular
 • Pravljenje preloader-a
 • Publikovanje sajta

II deo – pravljenje same Animate igre

 • Postavljanje kostura igre
 • Uvodni ekran
 • Pomeranje broda
 • Dodavanje neprijateljskih brodova i njihovo kretanje
 • Detekcija sudara
 • Dodavanje eksplozija
 • Uklanjanje objekata
 • Dodavanje zvukova
 • Beleženje bodova
 • Beleženje života
 • Kraj igre
 • Unošenje imena igrača
 • High score lista

Korišćenje specifičnih mogućnosti mobilnih uređaja

 • Okretanja ekrana (upotreba akcelerometra).
 • Prevlačenje prstom preko ekrana.
 • Upotreba dugmadi sa tastature telefona
 • Exit i Idle mod telefona
 • Aktiviranje i deaktiviranje ekrana

Publikovanje Flash igre

 • Testiranje igrice
 • Pravljenje fajlova za web
 • Pravljenje fajlova za Appstore
 • Pravljenje fajlova za Android Market
Naslovna strana knjige, Adobe Animate CC Classroom in a Book, zvaničnog udžbenika za polaznike Adobe autorizovanih kurseva
Adobe Animate CC Učionica u knjizi. Zvanični udžbenik firme Adobe.

Comments are closed.