Autodesk Revit Architecture (napredni nivo)

Napredni kurs Revit Architecture je kurs za korisnike koji već koriste Revit Architecture, ali imaju potrebu da nadograde postojeće znanje. Za pohađanje ovog kursa, preduslov je da su teme koje su obrađenje na osnovnom kursu u potpunosti savladane i da se korisnik oseća potpuno komforno prilikom rada u Revit Architecture. Ukoliko korisnik nije potpuno samostalan i ne oseća se komforno u Revit Architecture – ovom okruženju preporuka je da u razgovoru sa predavačem dogovori obim i detaljnost kursa koji mu je potreban. U tom slučaju kurs može trajati i znatno duže od predviđenog broja časova.

Plan i program za Autodesk Revit Architecture (napredni nivo)

 • UVOZ I IZVOZ DOKUMENATA
 • POČETAK IZRADE PROJEKTA
 • KONCEPTUALNI DIZAJN (3D MODELOVANJE)
 • IZRADA KONSTRUKCIJA
 • FAMILIJE. RAD SA POSTOJEĆIM FAMILIJAMA ELEMENATA I KREIRANJE NOVIH
 • KOMANDE ZA ANALIZU REŠENJA
 • WORKSHARING SISTEM ALATA
 • TOPOGRAFIJA
 • COLLABORATE (RAD VIŠE OSOBA NA JEDNOM PROJEKTU U ISTO VREME)
 • RAD SA KONCEPTUALNIM MASAMA
 • Sve ono sto obuhvata osnovni nivo kursa ali na višem nivou

Da li ste na nivou koji je potreban za pohađanje naprednog kursa proceniće predavač u informativnom razgovoru sa vama pre početka kursa, a ukoliko postoje pojmovi koje je potrebno objasniti a koji spadaju u osnovni kurs svakako će oni biti prvo obrađeni.

Autodesk Revit Architecture

Comments are closed.