Adobe Premiere kurs (osnovni nivo)

Cilj i namena kursa

Osnovni kurs za Adobe Premiere CC ima za cilj da polaznika nauči osnovnim operacijama u obradi video materijala, standardima koji se koriste u video industriji i osnovnim pojmovima. Kurs je namenjen ljudima koji žele nešto više od obrade kućnih video snimaka. Bilo da su profesionalci ili amateri Adeobe Premiere će im omogućiti veliku slobodu u obradi video materijala. U toku kursa naučićete da, na najbolji način uvezete video materijal, da ga obradite onako kako želite, i da ga ekportujete u format koji vam najviše odgovara. Naučićete kako se pravi špica, kajron, telop, prelazi i sl.

Uvoz video materijala

 • Vrste materijala/medija na kojima se čuva video zapis
 • Uvoz analognog materijala (sa video kaseta),
 • Uvoz digitalnog materijala,
 • A/D, D/A konverzije, standardi, formati, kompresije, codeci.
 • Osnovni delovi projekta i interfejsa.

Rad sa video i audio materijalom

 • Osnovne manipulacije video materijalom
 • Rad U Timeline prozoru
 • Sečenje, trim, roll….
 • Rad sa Source i Programm monitorima
 • Osnovne tonske, kolorne i dr. korekcije materijala
 • Ubacivanje prelaza
 • Pravljenje špice, kajrona itd.
 • Renderovanje materijala

Eksport materijala u željenom formatu

 • Odabir CODEC-a
 • Rad sa media encoderom,
 • Eksport materijala za Youtube, kućne playere, web itd.
Adobe Premiere Pro CC Classroom in a Book naslovna strana
Adobe Premiere Pro CC Classroom in a Book. Zvanični udžbenik firme Adobe.

Comments are closed.