MS Excel (osnovni)

Microsoft Excel je najpopularniji program za tabelarne proračune i grafički prikaz podataka. Namenjen je, prvenstveno, poslovnim ljudima da im pomogne da analiziraju i prezentuju podatke. U poslovnom svetu, jednostavno, nezamenljiv i program koji ćete koristiti i po nekoliko sati dnevno. Zbog toga je bitno da ga dobro naučite jer dobro poznavanje programa može da Vam uštedi sate sedenja uz kompjuter.

Kome je namenjen kurs Microsoft Excel (osnovni nivo)?

Svima koji, bilo na poslu bilo u slobodno vreme rade sa gomilom podataka koje treba analizirati, sažeti, sastaviti neki izveštaj ili prezentovati poslovnim partnerima i klijentima.

Da li je neohodno neko predznanje?

Neophodno predznanje je opšte poznavanje rada na računaru, tj. da znate da napravite folder, premeštate fajlove iz foldera u folder i sl.

Već imam neko predznanje. Da li da odmah upišem napredni kurs Microsoft Excel-a?

Najbolje da pažljivo pročitate plan i program kursa, pa da procenite sami. Ako vladate sa više od 70% gradiva osnovnog kursa, onda nema potrebe da se zadržavate na osnovnom. To malo što Vam fali da upotpunite znanje, možemo da pređemo u okviru naprednog kursa i onda da ga nadogradimo dalje. Ako ima više oblasti koje Vam nisu poznate ili se osećate nesigurno, bilo bi bolje da prvo završite osnovni kurs. Na naprednom kursu se već podrazumeva da vladate osnovama i, moguće je, da nećete moći da ispratite teme koje se tamo obrađuju. To predznanje koje imate samo će Vam pomoći da brže završite osnovni kurs, jer se nećemo zadržavati na stvarima koje znate. To znači da će osnovni kurs trajati kraće i da ćete ga platiti manje a ne punu cenu.

Postoji li mogućnost da slušam Microsoft Excel kurs online (preko interneta)?

Naravno. Ako niste iz Beograda, Srbije ili Vam, jednostavno, više odgovara da učite od kuće, možete da pohađate kurs online (preko interneta). Više informacija o online (internet) kursevima možete naći na stranici posvećenoj internet (online) kursevima.

Uvod

 • Radno okruženje
 • Opšta podešavanja Excel-a
 • Kretanje kroz dokument tastaturom i mišem

Unos podataka

 • Unošenje i izmena podataka u poljima
 • Obeležavanje jednog ili više polja
 • Obeležavanje dela teksta u jednom polju
 • Kopiranje i premeštanje jednog ili više polja ili dela teksta u poljima
 • Primena autofil kopiranja u susedna polja
 • Rad sa više radnih listova

Formatiranje podataka

 • Formatiranje podataka (crtanje okvira, bojenje polja, bojenje slova, pozicija i orjentacija teksta u poljima, spajanje dva ili više polja u jedno i postavljanje raznih formata za datume i valute)
 • Menjanje ponuđenih širina kolona i redova
 • Primeri

Formule i funkcije

 • Formule i osnovne matematičke operacije.
 • Konstante i promenljive
 • Relativno i apsolutno adresiranje
 • Osnovne funkcije: suma, najveća i najmanja vrednost skupa, prosečna vrednost, broj članova nekog skupa podataka
 • Primeri

Grafikoni

 • Crtanje grafikona
 • Osnovna podešavanja izgleda grafikona
 • Prebacivanje podataka iz Word-a u Excel i obrnuto

Filteri i štampa

 • Pravljenje baze podataka od Excel-ovih tabela (filteri)
 • Ažuriranje podataka pomoću postavljenih filtera za pretragu
 • Podešavanje parametara strane
 • Štampa
MS Excel logo

Comments are closed.