Adobe Photoshop u forenzici

Cilj i namena kursa

 Photoshop je postao mnogo više standarda u kompjuterskoj industriji. On predstavlja paradigmu kompjuterskog doba. Slikati bilo šta, a ne obraditi posle toga sliku u Photoshopu danas je u najmanju ruku neobičan gest, a često se shvata kao tipičan izraz kompjuterske nepismenosti i/ili nekulture.

U profesionalnoj fotografiji Photoshop i slični softveri su nezaobilazni već više od decenije.

Iz svega navedenog proizilazi da je na slici koju vidite teško razlučiti šta je stvarno, šta je samo neznatno poboljšano da bi se bolje videlo, a šta je izmenjeno da bi se prikrili nedostaci.

Ukoliko biste želeli da saznate kako izgleda originilna slika, kako je ona menjana, ko ju je menjao, i zašto je menjana na kraju krajeva, morate primeniti napredne tehnike obrade slika. Cilj ovog kursa je da profesionalcima, amaterima i svakome koga to zanima pruži takve veštine i saznanja koja će im omogućiti da rekonstruišu izvornu neizmenjenu sliku, i rekonstruišu proces kojim je menjana do detalja.

S druge strane ova saznanja se mogu upotrebiti da bi se na slici sakrili/zaštititli podaci koje ne želimo da budu dostupni u cilju zaštite identiteta i privatnosti.

Kome je namenjen ovaj Photoshop kurs?

Kurs nije namenjen samo za ljude koji su zaposleni u Ministarstvu Unutrašnjih Poslova, Ministarstvu Pravde ili su sa njima povezani ( sudski veštaci i dr.) već je namenjen svima koje ova problematika zanima.

Da li je neohodno neko predznanje?

Potrebno je imati bar 400 radnih sati u Photoshopu da bi se ovaj kurs uspešno savladao. 400 radnih sati u aplikacije je granica između početnika i onih koji to više nisu.

Postoji li mogućnost da slušam ovaj Photoshop kurs online (preko interneta)?

Naravno. Ako niste iz Beograda, Srbije ili Vam, jednostavno, više odgovara da učite od kuće, možete da pohađate kurs online (preko interneta). Više informacija o online (internet) kursevima možete naći na stranici posvećenoj internet (online) kursevima.

Koliko traje i koliko košta?

Informacije o trajanju i ceni kursa možete naći na stranici cenovnik.

Plan i program kursa

Prvi deo: Korekcije slike

Kolorne i tonske korekcije (Adjustments), radi dobijanja maksimuma informacija iz postojeće slike:

Komande iz Adjustment podmenija i Adjustment layeri :

  • Levels, Contrast, Exposure, Invert, Shadow/Highlights i ostali, i njihova moguća primena.

Drugi deo: Retuširanje

Retuširanje oštećenih slika:

  • Princip rada,
  • Alati koji se koriste u retuširanju.

Treći deo: Filteri

Upotreba filtera da bi se selektivno izmenili i zaštitili delovi slike:

  • Upotreba Blur i Distort grupe filtera i zaštita identiteta.
  • Upotreba filtera za reverzni inženjering problematične već izmenjene slike,
  • Upotreba Sharpen, Liquify i sličnih filtera za otklanjanje efekata već primenjenih filtera,
  • Upotreba Furijeove transformacije u rekonstrukciji slike,

Četvrti deo: Pomoćni alati

Upotreba alata koji nisu deo Photoshopa za razne analize slike:

  • alati za detekciju menjanja slike.
  • Error level analiza.

Broj časova ovog kursa zavisi od nivoa znanja polaznika. Neophodan preduslov za ovaj kurs je upotrebljivo znanje tema koje su obrađene u sklopu osnovnog kursa Photoshopa. Preporuka je ovaj kurs pohađati posle najmanje 400 radnih sati u Photoshopu.

Adobe Photoshop, program za obradu fotografija, dizajn, slikanje, 3D, obradu videa
Adobe Photoshop CC Učionica u knjizi. Zvanični udžbenik forme Adobe.

Comments are closed.