Adobe autorizovani trening partner i autorizovani kursevi

Firma Adobe ima poseban partnerski program za firme koje se bave edukacijom. Ako firma ili pojedinac zadovolje propisane uslove, onda mogu da postanu Adobe autorizovani trening partner i drže Adobe autorizovane kurseve.

Adobe autorizovani trening partneri

To su firme koji drže kurseve za Adobe programe i koji ispunjavaju standarde kvaliteta koje je propisala firma Adobe. Zauzvrat, firma Adobe promoviše svoje trening partnere na svom sajtu i polaznicima kurseva izdaje originalan sertifikat po završenom kursu. Ovi sertifikati su isti na nivou celog sveta. Zbog toga je potpuno svejedno da li ste završili kurs kod nekog trening partnera u Japanu, Americi ili Srbiji.

Koji su to uslovi koji moraju da budu zadovoljeni?

Glavni uslovi su sledeći:

  • zahtev može da podnese samo neka obrazovna ustanova/firma (škola, fakultet, agencija za obrazovanje, itd.)
  • firma mora da ima websajt na kome reklamira Adobe kurseve
  • da u firmi radi barem jedan Adobe Certified Instructor
  • da firma posedujete legalan Adobe software
  • da se nastava održava u odgovarajuće opremljenim učionicama (za tradicionalnu nastavu)

Kako se postaje Adobe Certified Instructor?

Potrebno je da pojedinac položi Adobe Certified Expert ispit i da dokaže da poseduje pedagoška znanja da održi kvalitetan kurs. Kao dokaz da posedujete potrebna pedagoška znanja prihvataju se:

  • sertifikat o položenom Comptia CTT+ ispitu (Comptia Certified Tehnical Trainer)
  • dokaz da radite kao nastavnik/profesor u nekoj akreditovanoj obrazovnoj ustanovi
  • zvanje sertifikovanog instruktora neke druge velike IT firme poput: Microsoft, Autodesk, Cisco i sl.
  • za Adobe Premiere zahteva se još i da prođete Train the Trainer kurs koji se održavaju u inostranstvu

Kada ljudi iz firme Adobe provere validnost svih dokaza, Adobe Certified Expert-a promovišu u Adobe Certified Instructor-a, a obrazovnoj ustanovi u sklopu koje predaje Adobe Authorised Training Centar (AATC). Ukoliko instruktor ima registrovanu svoju firmu i legalan software i želi da drži kurseve samostalno, onda postaje nezavisni (samostalni) Adobe Certified Instructor.

Svi Adobe autorizovani trening partneri za našu zemlju (i trening centri i nezavisni instruktori) su izlistani Adobe sajtu, na stranici Adobe Training Partner Finder.

Adobe autorizovani trening partneri
Spisak Adobe autorizovanih trening partnera za Srbiju

Ako se firma ili pojedinac ne nalaze na ovom spisku, onda ne mogu da se reklamiraju kao trening partneri firme Adobe niti da izdaju Adobe sertifikate polaznicima.

Ima i firmi i pojedinaca koji se lažno predstavljaju, ne samo kod nas nego i u svetu. Zbog toga ova stranica i postoji. Ovde ćete naći i informacije za koje obuke je škola/instruktor sertifikovan. Dobro ste shvatili, škola/instruktor se sertifikuju za svaki program pojedinačno.

Ako trening partner nije sertifikovan da drži obuke za neki Adobe program, ne možete dobiti Adobe sertifikat za taj kurs. Dakle, za što je više obuka sertifikovan trening partner, to je bolje za polaznike.

Adobe autorizovani kursevi

Postoji niz rigoroznih uslova koji moraju da budu zadovoljeni da bi kurs mogao da se nazove Adobe autorizovanim kursom. Idemo redom:

Kurs mora da prati precizno utvrđen plan i program

Taj program su napisali ljudi iz firme Adobe. Uz plan i program obezbedili su i odgovarajuću literaturu, primere, kao i dodatne smernice za instruktore.

Preporučena literatura su knjige Classroom in a Book (Učionica u knjizi)

To su knjige čiji su autori ljudi iz firme Adobe. Instruktori imaju slobodu da koriste svoje primere i izmene redosled kojim izlažu gradivo, ali kurs treba da obuhvatiti iste nastavne celine kao u “Učionici u knjizi”.

Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Fireworks, Dreamweaver, Lightroom, Premiere Pro, AfterEffects, SpeedGrade, Audition, Učionica u knjizi udžbenici
Učionice u knjizi za ceo Creative Cloud paket. Zvanični udžbenici firme Adobe.

Kurs može držati samo Adobe sertifikovani instruktor

Adobe autorizovane kurseve mogu da drže isključivo Adobe sertifikovani instruktori (ACI) koji su sertifikovani za svaki pojedinačni kurs koji drže. Znači, nije dozvoljeno da instruktor sertifikovan za Photoshop drži kurseve i za Illustrator, InDesign, Dreamweaver i sl. Takav instruktor je dokazao da odlično poznaje Photoshop ali ostale programe može da poznaje slabo ili nedovoljno. U tom slučaju, kvalitet nastave neće biti na zadovoljavajućem nivou. I pored toga, u svetu (i kod nas) je prilično čest slučaj da Adobe autorizovani trening centri rade upravo to. Ili još gore, angažuju predavače koji nemaju nikakav Adobe sertifikat…

Iako zbog toga rizikuju da budu isključeni iz partnerskog programa, vlasnici tih firmi se vode mišlju da ljudi iz firme Adobe nikad neće doći u Srbiju, Hrvatsku, Mađarsku, Bugarsku, itd. da proveravaju ko sve drži obuke, i to im često prolazi…

Ali polaznici treba ovo da znaju, kao i da imaju puno pravo da zahtevaju da im kurs drži sertifikovani instruktor a ne neko u koga nemaju poverenje.

Na kraju kursa polaznici dobijaju Adobe sertifikat o završenoj obuci

Na kraju svakog kursa, polaznici dobijaju Certificate of Completion sertifikat.

Originalni Adobe sertifikat samo za polaznike klasičnih i internet kurseva kod Adobe trening partnera. Sertifikat se dobija za: Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Flash, Game dizajn, web i grafički dizajn...

Više o ovim sertifikatima možete da pročitate na stranici Adobe sertifikat za polaznike.

Koje Adobe autorizovane kurseve možete slušati kod nas?

Da li držimo kurseve i za Adobe programe za koje nismo sertifikovani?

Da. Imamo u ponudi dosta kurseva koji obrađuju teme za kojima postoji interesovanje na tržištu, a ljudi iz firme Adobe ih nisu predvideli u svojim udžbenicima. Neki od ovih kurseva su:

Koliko kursevi traju?

Trajanje kursa i dinamiku nastave ljudi iz firme Adobe prepuštaju svakom trening partneru. Koliko koji kurs traje kod nas, kao i koliko košta, možete proveriti na stranici Cenovnik.

U praksi, ljudi se najčešće odlučuju za tempo od 2 časa (sat ipo), 3 puta nedeljno. Ovim tempom, većina kurseva traje oko 4-5 nedelja. Polaznik može da sluša kurs i sporije i brže od toga. Ima ljudi koji slušaju kurs samo vikendom, ali i onih koji slušaju kurs 6-7 dana u nedelji. Naša preporuka je upravo tempo od 2 časa, 2-3 puta nedeljno.

I tako dolazimo do vrlo bitne stvari…

Iako u samom planu i programu ne sme da bude odstupanja, postoje razlike u tome koliko vremena je ostavljeno polaznicima za vežbu. Neki trening partneri za pojedine oblasti ostave tako malo vremena da polaznici čak ne mogu da pitaju ako im nešto nije jasno. Lično mislim da je takav kurs samo uzimanje para od polaznika i ništa više od toga. Kod drugih možete da pitate i razjasnite sve što vam nije jasno, plus da vežbate zajedno sa instruktorom. Razlika između ova dva pristupa je ogromna.

U zapadnim zemljama, na primer, Adobe kursevi su uglavnom celodnevni i traju samo 1-2 dana! Na raspolaganju je toliko malo vremena da polaznici ništa ne vežbaju, već su samo pasivni slušaoci a instruktor drži prezentaciju. Za pitanja je obično ostavljeno 15-20min. na kraju dana.

Kod nas, u Srbiji isti kurs, obično, traje nekoliko nedelja. Ovde imate više vremena za vežbu i kursevi traju duže što vam daje više vremena da se naviknete na sam program i “uđete u materiju”. Razlika u usvojenom znanju je ogromna i naši polaznici su u velikoj prednosti. I pored toga, kursevi na zapadu su čak i do 10 puta skuplji nego ovde. Zbog toga naši ljudi koji žive u inostranstvu gledaju da ovde završavaju kurseve ako mogu.

Znači, čak i među Adobe autorizovanim trening partnerima postoje velike razlike u kvalitetu kursa. Zbog toga je najbolje da se raspitate po forumima kakva su iskustva iz prve ruke imali drugi ljudi.

U mojoj blizini niko ne drži Adobe autorizovani kurs koji me zanima

Zahvaljujući internetu, sada dobre kurseve možete slušati ako živite bilo gde drugde u svetu. Bilo bi dobro kada biste, ipak, Adobe autorizovani kurs mogli da slušate na svom, maternjem, jeziku, ali ako to nije moguće, tu su kursevi na: engleskom, nemačkom, francuskom, španskom…

Imajte na umu da smo mi malo tržište i da, ako za neki kurs ne postoji redovno interesovanje, već samo sporadično, onda se ne isplati ulagati trud i vreme u sertifikaciju, jer se to ulaganje, jednostavno, ne može vratiti.

Ne zanima me da slušam ceo kurs, već samo određena oblast. Treba da rešim konkretan problem/zadatak.

Nema nikakvih problema. Objasnićete nam šta Vas konkretno zanima i ukoliko neko od naših predavača može da Vam pomogne, organizovaćemo obuku vezanu samo za tu oblast. To nazivamo konsultacije. Cenu konsultacija možete naći na našoj stranici Cenovnik.

Korisni linkovi

Još korisnih informacija možete naći na stranicama:

Comments are closed.