MS Visio

Microsoft Visio je program za crtanje i sastavljanje raznih šema, grafikona i dijagrama. Kako je ova vrsta infografika zastupljena u mnogim profesijama tako je i krug korisnika Visio-a vrlo širok. 

Kome je namenjen kurs Microsoft Visio?

Visio koriste inženjeri, arhitekte, dizajneri enterijera, programeri, menadžeri i mnoge druge struke. Odlikuje ga lakoća korišćenja. Poseduje ogroman broj gotovih elemenata koje, jednostavno, slažete na papiru. Visio izradu komplikovanih šema, grafikona i dijagrama pretvara, maltene, u igru – jednu veliku slagalicu.

Da li je neohodno neko predznanje?

Neophodno predznanje je opšte poznavanje rada na računaru, tj. da znate da napravite folder, premeštate fajlove iz foldera u folder i sl.

 

Postoji li mogućnost da slušam Microsoft Visio kurs online (preko interneta)?

Naravno. Ako niste iz Beograda, Srbije ili Vam, jednostavno, više odgovara da učite od kuće, možete da pohađate kurs online (preko interneta). Više informacija o online (internet) kursevima možete naći na stranici posvećenoj internet (online) kursevima.

Uvod

 • Čemu služi Visio
 • Radno okruženje programa
 • Okruženje za crtanje i Backstage View
 • Opšta podešavanja programa
 • Navigacija kroz dokument
 • Uvećavanje i umanjivanje prikaza

Osnove crtanja

 • Stencil-i i Smart Shape-ovi
 • Manipulacija Smart Shape-ovima
 • Autoalign
 • Re-Layout
 • Snap i Glue podešavanja

Formatiranje oblika

 • Zadavanje ispune (Fill)
 • Zadavanje linije (Line)
 • Uređivanje teksta u obliku

Ubacivanje dodatnih objekata

 • Rad sa slikama
 • Ubacivanje pozadine
 • Ubacivanje tekstualnih objekata
 • Ubacivanje crteža iz drugih programa

Slojevi (Layers)

 • Pravljenje novih slojeva
 • Manipulacija slojevima
 • Podešavanja za slojeve
 • Organizovanje dijagrama uz pomoć slojeva

Konkretni primeri

 • Pravljenje Brainstorming dijagrama
 • Pravljenje organizacionih šema
 • Pravljenje Timeline dijagrama
 • Pravljenje kalendara

Publikovanje dijagrama

 • Štampanje
 • Snimanje PDF-a
 • JPG i GIF
 • HTML format
Microsoft Visio logo

Comments are closed.