Adobe Photoshop u Game industriji

Adobe Photoshop je danas nezaobilazan u radu sa grafikom, u bilo kom smislu. Isto tako, veoma je zastupljen u industriji igara. Iz tog razloga, znanje Adobe Photoshopa makar na srednjem nivou se, jednostavno, podrazumeva.

Cilj kursa Photoshop u industriji igara

Cilj ovog kursa je da polaznika koji planira da radi u industriji igara opremi neophodnim znanjem Adobe Photoshopa. Vežbe koje se rade u toku kursa su prilagođene i početnicima i naprednim korisnicima, a potiču iz gaming industrije.

Kome je namenjen ovaj Photoshop kurs?

Dizajnerima, menadžerima i programerima koji su redovno ili povremeno u uključeni u izradu video igara. Polaznici kursa mogu biti i početnici i napredni korisnici.

Da li je neohodno neko predznanje?

Predznanje Adobe Photoshopa nije neophodno, ali je dobrodošlo u toku kursa jer omogućava instruktoru da lakše, brže, detaljnije i kompletnije objasni kako osnovne pojmove koji su deo kursa tako i napredne pojmove koji prevazilaze obim osnovnog kursa.

Ukoliko je polaznik na višem nivou poznavanja Adobe Photoshopa kurs može trajati kraće, ili može biti proširen spisak tema koje kurs pokriva, u skladu sa željama polaznika. Moguće je i prilagođavanje plana, programa i trajanja kursa u skladu sa specifičnim zahtevima polaznika.

Postoji li mogućnost da slušam ovaj Photoshop kurs online (preko interneta)?

Naravno. Ako niste iz Beograda, Srbije ili Vam, jednostavno, više odgovara da učite od kuće, možete da pohađate kurs online (preko interneta). Više informacija o online (internet) kursevima možete naći na stranici posvećenoj internet (online) kursevima.

Koliko traje i koliko košta?

Informacije o trajanju i ceni kursa možete naći na stranici cenovnik.

Plan i program kursa Photoshop u Game industriji

  1. Kolorni prostori
  2. Kanali
  3. Kolorne i tonske korekcije
  4. Pravljenje logoa
  5. Pravljenje tekstura
  6. Pravljenje alfa kanala na materijalu (teksture i slike)
  7. Kompozitning
  8. Snimanje i eksportovanje materijala – formati
Photoshop za igrice, izrada tekstura, rad sa 3d objektima, kanalima, crtanje
Tekstura urađena u Photoshop-u, korišćena za teksturisanje objekta za igricu

Comments are closed.