Vizualizacija velikih jezičkih modela (Large Language Models – LLMs)

Jezički modeli (Language models) su matematički, statistički modeli koji mogu da izračunaju verovatnoću javljanja jedne reči ili niza reči, na osnovu informacija iz korpusa teksta na kom su obučeni. Korpusom teksta nazivamo skup tekstova koji su prikupljeni na osnovu nekog kriterijuma. Korpuse tekstova, uglavnom, skupljaju akademske ustanove i istraživački centri…

Ceo tekst