Generative design

Jedan od pravaca u kojem će se projektovanje razvijati je poznato pod imenom Generative Design. Ideja koja stoji iza ovoga je po rečima Džefa Kovalskog (Autodesk CTO) : “Generative design počinje od toga šta vi hoćete, pa se kroz niz pokušaja dolazi do najboljeg rešenja koje zadovoljava početne zahteve”. Što…

Ceo tekst