RENDER JEDNAČINA (Rendering Equation)

Render jednačina je integralna jednačina koja se zasniva na zakonu održanja energije. Ona govori o tome da je količina svetlosti koja se isija iz neke tačke u prostoru jednaka sumi isijane svetlosti i reflektovane svetlosti. U praksi se modifikuje određenim geometrijskim i optičkim aproksimacijama. U kompjutersku grafiku su je uveli…

Ceo tekst